Multimeedia ja e-õpe


Auaadressid

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 16/05/2014

Auaadress on eriti pidulikus stiilis kirjutatud ja kaunistatud kirjagraafika vorm. Mulle meeldib väga neid aeganõudvaid, kui suurt loomingulist rahuldust pakkuvaid kirjatöid meisterdada.

Mõned näited leiduvad siin ja siin.

Loodan peatselt oma tehtud tööde kogu täiendada. Nimekiri saab alguse aastast 1982.

1982

Laine Peep

Atko Viru

Turu Ülikool

prof. Aleksander Loit Stokholmi ülikoolist

Aadu Loog

Mihhail Bronštein

1983

Johan Sarv

Prof. Uno Palm

Kaubandusminister Kuno Todeson

Salme Jasinski

Rullauaadress TÜ kohviku aastapäevaks

1984

Kaub. Lev Peterson

Õie Vares

Tartu Linna koms. komitee tellimus

M. Härma nimelisele kolhoosile 35. aastapäeva puhul

Moskva V. I. Lenini nimelisele Keskmuuseumile

Virve Pärn

1986

EPL

Raamatukauplus Fionia

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Typograafia

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 14/09/2013
Tags: , ,

Raadi kaardid

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 09/05/2012

Proov 1

Proov 2

Proov 3

Comeniuse projekt “IDEElaboratoorium”

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 13/01/2011

Eksperimenta.net lehelt leidsin IDEElaboratooriumi tutvustuse:

Projekti “IDEElaboratooriumid: kuidas lõimida kaasaegset kunsti ja kunstiharidust” eesmärgiks on kaaaaegse kunsti ja kunstihariduse lähendamine. Koostöö tulemusel valmib avatud ja jätkusuutlik platvorm ideede ja parimate praktikate vahetamiseks, kuidas integreerida senisest enam kaasaegset kunsti koolide õppetegevusse. 

Projekti tutvustaval lehel on ära toodud 5. punktiline programm:

1. Vähene kogemuste vahetus
Hetkel puudub piisav arutelu kaasaegse kunsti õpetamise üle ning kogumuste ja oskuste vahetamine on vähene. Projekti käigus luuakse jätkusuutlik võrgustik ja mugavad suhtluskanalid, et vahetada õpetamismeetodeid, parimaid praktikaid ning arutada kaasaegse kunsti õpetamise temaatikat.

2. Heade meetodite puudus
Paljudel õpetajatel puuduvad teadmised, oskused ja kogemused, kuidas õpetada kaasaegset kunsti. Kaasaegset kunsti mitmekesine loomus, tegelemine kunstiväliste ühiskonnas aktuaalsete teemadega, nõuab teisi meetodeid kui modernistlikust paradigmast lähtuv kunstiharidus. Projekti käigus vahetatakse kogemusi ning töötakse koostöös välja head meetodid kaasaegse kunsti õpetamiseks. Saadav kogemus rikastab õpetajate „tööriistakasti“.

3. Motivatsiooni puudus
Tugeva baasi ja mitmekesiste meetodite puudumine võib viia motivatsioonipuuduseni üldse kaasaegset kunsti õpetada. Kogemuste mitmekesistamine ja praktika suurenemine tõstab ka õpetajate motivatsiooni kaasaegset kunsti rohkem tundidesse integreerida.

4. IKT-meetodite vähene kasutamine
IKT-meetodeid ja digitehnoloogia ning Interneti võimalusi võiks kunstiõpetuses rohkem kasutada. Infokommunikatsioonitehnoloogia on osa meie igapäevaelust, kuid see ei ole veel loomulik osa haridusest. Projekti käigus, töötubades ja koolides, katsetame erinevaid võimalusi IKT-meetodite kasutamiseks, nii traditsiooniliste tehnikate rikastamiseks kui seostamaks kunsti aktuaalsete teemadega.

5. Interdistsiplinaarse lähenemine vähene kasutamine
Praegusel hetkel ei kasutata piisavalt kunsti potentsiaali ainete lõimimiseks, samuti kasutatakse vähe interdistsiplinaarset lähenemist. Rikkalikud tehnikad ja arvukad teemad, mida kaasaegse kunsti praktikas kasutatakse, on ideaalne vahend erinevate ainete ja kunsti lõimimiseks. Projekti käigus tegeleme paljude ühiskonnas aktuaalsete teemadega ja reflekteerime neid kunstipraktikas.

Sealt leidsin ka: Koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! (E!) on ainulaadne kunstisündmus, mis esitab haridusele üleskutse murda välja kooliseinte vahelt ja suhestuda loovalt meid ümbritseva eluga.

Esimene Eksperimenta! toimub 26. aprillist – 14. juunini 2011 Tallinnas, Lauluväljakul ning Maarjamäe lossis

Tänane huvitav leid on veel infograafika arengutest

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 12/01/2011

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 12/01/2011

Oh, mul on need ikka veel üle vaatamata:

20 Best Multimedia Plugins for WordPress

Aga tegelikult on olulisem link see:

Touring the Sistine Chapel Now Just a Mouse Click Away,

sest valmis Sixtuse kabeli imeline virtuaaltuur. Link on siin: Sistine Chapel ja vaata ka www.vatican.va

Virtuaalmuuseum

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 11/03/2010

Toon mõned näited virtuaalsetest keskkondadest, mida huvitavaks pean ja  kui leian, siis ka muuseumidest.

Coca-Cola lehel olevatest kujudest ma eriti ei pea, aga seal on video ja muusika jaoks nutikalt kohad leitud: http://www.hf3.coca-cola.com/

Hello world!

Posted in Uncategorized kirjutas multimeedia &emdash; 29/01/2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!